autoposudek - AUTO ZNALEC (obor ekonomika, ceny a odhady)

SLUŽBY

Znalecká činnost před státními orgány

Znalecká činnost prováděná v souvislosti s právními úkony občanů nebo organizací právní úkon může být přitom zamýšlený, na základě závěrů posudku se pak může nebo nemusí uskutečnit.

Právní úkony občanů

  • prodej a koupě
  • převod vlastnictví
  • dělení bezpodílového spoluvlastnictví manželů
  • dělení nebo vypořádání podílového spoluvlastnictví
  • reklamace
  • pokus o smír
  • stanovení výše majetkové újmy

Právní úkony organizací

  • prodej a koupě

Prodáváte-li automobil z jedné společnosti do jiné, prodej zaměstnancům,prodej obchodníkům

  • převod vlastnictví
  • stanovení výše majetkové újmy

Poškodil Vám „někdo“ vozidlo a nejste dostatečně odškodněni …

KONTAKT

Zdeněk Kolínský - auto znalec
mobil: +420 602 271 745
Adresa: Ptice 226, 252 18 Úhonice, Praha – západ

HISTORIE

Pokusy o zapojování odborníků do procesního řízení začínají již v 16. století. Pojem „znalé osoby“ se v trestním řízení začíná objevovat na přelomu 18. a 19. století a díky prudkému rozvoji vědy a techniky byla nutná účast odborníků u soudu. Současně vyplynula potřeba znaleckého posudku jako samostatného druhu soudního důkazu.

OBECNĚ

Soudní znalectví je služba, kterou odborníci z různých oblastí lidské činnost pomáhají zejména státním orgánům při jejich rozhodovací činnosti aplikací potřebných vědomostí ze svého oboru. Tuto službu pak znalci mohou poskytovat také občanům a organizacím, tedy právnickým a fyzickým osobám pro potřeby jejich právních úkonů.